نمایه سازی مقالات دوره سوم کنفرانس

نمایه سازی مقالات دوره سوم کنفرانس

نمایه سازی مقالات کنفرانس دوره سوم دربانک جامع مقالات کشور(cbia)

 

شماپژوهشگران گرامی می توانیدبامراجعه به سایت(www.cbaia)مقالات نمایه شده خودراازاین سایت دانلود نمایید

 

باتشکر  دبیرخانه کنفرانس