اطلاعیه ۵ – تخفیف به ازای ارسال بیش از یک مقاله

اطلاعیه ۵ – تخفیف به ازای ارسال بیش از یک مقاله

با تصمیم کمیته اجرایی کنفرانس، نویسندگانی (صاحبان پنل) که بیش از یک مقاله آنها مورد پذیرش قرار گیرد و نوع پذیرش آنها یکسان باشد، برای مقالات بعدی خود، مشمول تخفیف خواهند شد. لازم به ذکر است که این تخفیف، شامل افرادی می شود که فقط از پنل خود، بیش از یک مقاله ارسال کنند.

جهت مشاهده هزینه های کنفرانس بر روی لینک زیر کلیک کنید.

جدول هزینه های کنفرانس